Keystone logo

1 MBA Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Anh kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh kinh doanh

Tiếng Anh kinh doanh là tiếng Anh có liên quan tới hoạt động kinh doanh. Từ vựng kinh doanh sẽ được giảng dạy cho học viên để họ hiểu hơn về thương mại quốc tế, ngoài ra các kĩ năng thuyết trình và đàm phán cũng sẽ được truyền đạt.