Keystone logo

5 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính và Kinh tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính và Kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính và Kinh tế

Một chương trình tài chính và kinh tế là hướng về phía sinh viên muốn đạt được một nền giáo dục toàn diện về tài chính. Mỗi chương trình sẽ khác nhau, nhưng nhiều người trong số họ tập trung vào các công cụ phân tích và làm thế nào chúng được áp dụng trong kinh doanh.