Keystone logo

14 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (14)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Tài chính kinh doanh

Tham gia các lớp tài chính doanh nghiệp nói chung là mang lại lợi ích cho những sinh viên muốn làm việc ở các vị trí kinh doanh tiên tiến. Học sinh có thể phát triển các kỹ năng trong việc lập kế hoạch tài chính, chẳng hạn như đầu tư chu đáo và làm thế nào để sử dụng nguồn lực hiệu quả.