Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 MBA Các chương trình trong Tài chính ứng dụng 2023

3 MBA Các chương trình trong Tài chính ứng dụng 2023

Tổng quat

Lĩnh vực tài chính ứng dụng nghiên cứu cách các mô hình kinh doanh ảnh hưởng lên các kết quả tài chính. Nghiên cứu về tài chính ứng dụng có thể giúp học viên có được việc làm trong các tổ chức chẳng hạn như các tổ chức cung cấp dịch vụ lên kế hoạch tài chính, các công ty môi giới, hoặc các công ty ngân hàng thương mại.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập