Keystone logo

2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bất động sản Quy hoạch phát triển 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Bất động sản
  • Quy hoạch phát triển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bất động sản Quy hoạch phát triển

Đa số sinh viên tham gia vào nghiên cứu quy hoạch phát triển làm như vậy với mục đích trở thành đủ điều kiện để hỗ trợ trong giai đoạn sơ bộ về dự án kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng. Thuật ngữ này cũng có thể tham khảo các khóa học phát triển cá nhân hoặc kinh doanh.