Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 MBA Các chương trình trong Quan hệ khách hàng 2023

2 MBA Các chương trình trong Quan hệ khách hàng 2023

Tổng quat

Một chương trình quan hệ khách hàng thường được thiết kế để giúp học sinh học các kỹ năng cần thiết để làm việc trong sự nghiệp tập trung vào khách hàng, chẳng hạn như trong ngành khách sạn và ngành bán lẻ. Các chương trình có thể bao gồm các khóa học về tiếp thị, truyền thông, hành vi người tiêu dùng, bán hàng và quản lý.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Quan hệ khách hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập