Keystone logo

3 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Quan hệ khách hàng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Quan hệ khách hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Quan hệ khách hàng

  Quan hệ khách hàng đề cập đến các chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để giao tiếp và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng của họ. Mục tiêu của quan hệ khách hàng là xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa công ty và khách hàng.

  Bằng cấp Quan hệ khách hàng sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong vai trò quản lý và dịch vụ khách hàng. Bạn sẽ học cách phát triển mối quan hệ khách hàng hiệu quả và quản lý liên hệ với khách hàng. Ngoài ra, bạn sẽ hiểu được hành vi của người tiêu dùng, chiến lược tiếp thị, quan hệ công chúng, hoạt động thu ngân, v.v.

  Với bằng cấp về Quan hệ khách hàng, bạn có thể theo đuổi nhiều con đường sự nghiệp khác nhau như giám đốc tiếp thị hoặc đại diện dịch vụ khách hàng. Bạn cũng có thể thấy mình đang làm việc cho các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận, nơi kỹ năng của bạn có thể được áp dụng vào thực tế để giúp đỡ người khác. Bất kể bạn làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp, việc có bằng Quan hệ khách hàng sẽ cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để thành công trong bất kỳ vai trò tiếp xúc với khách hàng nào.