Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Quản trị văn phòng 2023

1 MBA Các chương trình trong Quản trị văn phòng 2023

Tổng quat

Sinh viên quan tâm đến sự nghiệp trong môi trường kinh doanh bận rộn có thể muốn xem xét việc nghiên cứu quản trị văn phòng. Khóa học này được thiết kế để nâng cao kỹ năng giao tiếp giữa các văn phòng, cải thiện quan hệ khách hàng và trang bị cho sinh viên các công cụ quản lý căng thẳng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Quản trị
  • Quản trị văn phòng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan