Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 MBA Các chương trình trong Quản trị công 2023/2024

2 MBA Các chương trình trong Quản trị công 2023/2024

Tổng quat

Hành chính công có thể cung cấp cơ hội cho chuyên môn hóa trong các lĩnh vực như chính sách công toàn cầu, kinh tế tài chính và quản lý, và tài chính quốc tế. Một khía cạnh khác của hành chính công có thể liên quan đến nghiên cứu. Nghiên cứu chính sách, lập kế hoạch chương trình và phân tích thị trường là các lĩnh vực có thể yêu cầu chuyên môn này.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu quản trị
 • Quản trị công
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu quản trị (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan