Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Quản lý vận tải 2023

1 MBA Các chương trình trong Quản lý vận tải 2023

Tổng quat

Quản lý giao thông đòi hỏi phải giám sát sự di chuyển của hàng hóa và dịch vụ từ vị trí bắt đầu của họ đến đích cuối cùng của họ. Học sinh trong chương trình quản lý giao thông học cách trò chuyện với các công ty vận chuyển, nhập khẩu tập tin và xuất khẩu thủ tục giấy tờ với các cơ quan thích hợp và thực hiện thay đổi ở phút cuối cùng để tiến độ giao hàng.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý vận tải
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan