Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 MBA Các chương trình trong Quản lý vận chuyển 2023

4 MBA Các chương trình trong Quản lý vận chuyển 2023

Tổng quat

Các chuyên gia được đào tạo về quản lý vận chuyển là nguồn tài nguyên nhu cầu trong nền kinh tế toàn cầu mới. Các công ty kinh doanh hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu cần có sự quản lý có kiến ​​thức có thể chỉ đạo việc vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
  • Quản lý vận chuyển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập