Keystone logo

11 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Quản lý Năng lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Năng lượng
 • Quản lý Năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Năng lượng (11)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Quản lý Năng lượng

  Các chương trình đào tạo quản lý năng lượng được thiết kế dành cho những người yêu thích lĩnh vực bảo tồn năng lượng và sự phát triển của việc sử dụng năng lượng một cách bền vững. Các nguyên lý bảo tồn năng lượng có thể được giảng dạy cùng với sự kiểm tra thất thoát năng lượng, các thiết bị đo lường và chuẩn bị báo cáo.