Keystone logo

1 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Quản lý mua hàng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý mua hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Quản lý mua hàng

  Một mức độ Thạc sĩ Quản lý đấu thầu dự định cung cấp cho sinh viên những kỹ năng quản lý để xử lý quản lý hàng tồn kho, quan hệ nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng và các hoạt động mua. Sinh viên tốt nghiệp có thể giữ vị trí trong chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần.