Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 MBA Các chương trình trong Quản lý logistics 2023

7 MBA Các chương trình trong Quản lý logistics 2023

Tổng quat

Với các chương trình đào tạo tập trung, luận án và trao đổi chương trình điển hình, những người tham gia trong các chương trình quản lý hậu cần đạt được những kiến ​​thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn mà họ cần để quản lý chuỗi cung ứng quốc tế. Ngành giáo dục và thực hành toàn cầu có thể chuẩn bị học sinh ngoài phạm vi của một chương trình giảng dạy kinh doanh nói chung.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
  • Quản lý logistics
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập