Keystone logo

8 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Kinh doanh Thể thao Quản lý kinh doanh thể thao 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý kinh doanh thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Kinh doanh Thể thao Quản lý kinh doanh thể thao

quản lý kinh doanh thể thao là một lĩnh vực kinh doanh, trong đó đào tạo chuyên gia quản lý kinh doanh của một vận động viên hoặc tổ chức thể thao. Các khu vực chung của nghiên cứu và thực hành cho các nhà quản lý kinh doanh thể thao bao gồm tiếp thị thể thao, tài chính và pháp luật.