Keystone logo

2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Quản lý kinh doanh Quản lý kinh doanh nhỏ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý kinh doanh nhỏ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Quản lý kinh doanh Quản lý kinh doanh nhỏ

Những sinh viên muốn tìm hiểu cách điều hành một doanh nghiệp có thể quan tâm đến một chương trình quản lý doanh nghiệp nhỏ. Kỷ luật này điều tra nhiều yếu tố đi vào sở hữu và điều hành một doanh nghiệp.