Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 120 MBA Các chương trình trong Quản lý kinh doanh 2023

120 MBA Các chương trình trong Quản lý kinh doanh 2023

Tổng quat

Một Cử nhân Quản trị kinh doanh, còn được gọi là BBS cũng tương tự như một mức độ BBA. Bằng cách này, nó bao gồm kế toán, kinh doanh, tài chính, tiếp thị và các đối tượng quản lý của tổ chức. Tuy nhiên, nó nhấn mạnh rất nhiều trong kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Quản lý kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (120)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập