Keystone logo

11 MBA Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Quản lý khách sạn Quản lý khách sạn quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Quản lý khách sạn
  • Quản lý khách sạn quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Quản lý khách sạn Quản lý khách sạn quốc tế

Sinh viên học ngành quản trị khách sạn quốc tế phát triển chuyên môn hành chính, hoạt động và quản lý. Để tăng cường kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, học sinh học thông qua các bài giảng lớp học cũng như kinh nghiệm thực tiễn như thực tập và đi thực tế.