Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 18 MBA Các chương trình trong Quản lý khách sạn và nhà hàng 2023/2024

18 MBA Các chương trình trong Quản lý khách sạn và nhà hàng 2023/2024

Tổng quat

Quản lý khách sạn kết hợp kinh doanh, tiếp thị, nguồn nhân lực và các nghiên cứu kinh doanh khác với sự tập trung trong quản lý khách sạn và nhà hàng, lập kế hoạch sự kiện và du lịch. Sinh viên chọn trường này có thể làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Dịch vụ khách sạn
  • Quản lý khách sạn và nhà hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập