Keystone logo

3 MBA Các chương trình trong Xây dựng Quản lý dự án xây dựng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Xây dựng
 • Quản lý dự án xây dựng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Xây dựng (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  MBA Các chương trình trong Xây dựng Quản lý dự án xây dựng

  Các dự án xây dựng là những dự án lớn với nhiều bộ phận chuyển động, và vì lý do này, toàn bộ khu vực nghiên cứu đã được dành riêng cho quá trình này. Quản lý dự án xây dựng, kết hợp các nguyên tắc kinh doanh và kỹ thuật, thường tập trung vào các lĩnh vực ngân sách, quản lý thời gian và đảm bảo chất lượng.