Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 MBA Các chương trình trong Phân tích tài chính 2023

2 MBA Các chương trình trong Phân tích tài chính 2023

Tổng quat

Phân tích tài chính là sự hiểu biết hiệu suất quá khứ của một doanh nghiệp và chiếu sức khỏe tài chính trong tương lai. Xác định tình trạng tài chính của một công ty thường là một công việc phức tạp, liên quan đến việc nghiên cứu của một số loại báo cáo tài chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Phân tích tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan