Keystone logo

23 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học dữ liệu Phân tích dữ liệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (23)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học dữ liệu Phân tích dữ liệu

Các chương trình phân tích dữ liệu có xu hướng tập trung vào các chủ đề như thu thập và giải thích dữ liệu, mã theo dõi trang web, chiến dịch tiếp thị và quản lý chương trình. Các khóa học cũng có thể tập trung vào việc tích hợp phân tích với các khía cạnh khác của thế giới kinh doanh.