Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 MBA Các chương trình trong Phát triển bền vững 2023

4 MBA Các chương trình trong Phát triển bền vững 2023

Tổng quat

Phát triển bền vững là một loại hình phát triển kinh tế có liên quan đến việc lập kế hoạch cho sự tăng trưởng kinh doanh trong khi chăm sóc để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Mục tiêu hàng đầu của những người nghiên cứu lĩnh vực này là để tìm hiểu làm thế nào để đáp ứng nhu cầu kinh tế hiện nay mà không ảnh hưởng sự sẵn có của các nguồn lực di chuyển về phía trước.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu Kinh tế bền vững
  • Phát triển bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập