Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 34 MBA Các chương trình trong Nguồn nhân lực 2023

34 MBA Các chương trình trong Nguồn nhân lực 2023

Tổng quat

Một cử nhân về nguồn nhân lực có mục đích phát triển kỹ năng của sinh viên có liên quan đến việc tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân viên. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể thúc đẩy và đào tạo cán bộ, phát triển môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả và tạo ra các chính sách mới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (34)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập