Keystone logo

4 MBA Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Ngoại giao 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Ngoại giao
  • Ngoại giao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Ngoại giao

Khu vực học tập của ngoại giao tập trung vào một loạt các chủ đề và cách thức khác nhau để giải quyết xung đột. Học sinh có thể tìm hiểu về ngoại giao văn hóa; chiến lược truyền thông; chiến lược về chính trị, kinh tế và tâm lý; khả năng lãnh đạo; và tình báo và phản gián.