Keystone logo

3 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Nghiên cứu về rượu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Nghiên cứu đồ uống
  • Nghiên cứu về rượu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Nghiên cứu về rượu

Học sinh muốn đạt được chuyên môn về rượu vang và làm rượu vang có thể muốn theo đuổi các nghiên cứu trong oenology. Trong khóa học này, sinh viên có thể tìm hiểu về các vùng rượu vang trên thế giới, quy trình khoa học biến nho thành rượu và sản xuất rượu vang.