Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống 2023

6 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống 2023

Tổng quat

Các chương trình đào tạo về thực phẩm và đồ uống giảng dạy về hành vi và các đặc điểm của thực phẩm. Điều này bao gồm xuất xứ của thức ăn, quá trình sản xuất trong đó có chế biến, vận chuyển, bảo quản và bán thực phẩm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập