Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Marketing 2024

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Marketing 2024

Tổng quat

Nghiên cứu thị trường thường được thực hiện trước khi thực hiện kế hoạch kinh doanh. Sinh viên của môn học này có thể học cách trình bày số liệu thống kê và phân tích dữ liệu để giúp các doanh nhân, chính phủ và các tổ chức kinh doanh đưa ra những quyết định sáng suốt.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập