Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu về giải trí 2024

2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu về giải trí 2024

Tổng quat

Khi nghiên cứu về thư giãn, các nghiên cứu giải trí có thể là một chủ đề cực kỳ có lợi cho những người quan tâm đến làm việc với mọi người. Ngoài ra, như giải trí và du lịch là một lĩnh vực nghiên cứu chính trong các nghiên cứu giải trí, các chuyên gia trong kinh doanh, chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận có thể thấy chủ đề này có lợi.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
  • Nghiên cứu về giải trí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan