Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Nghiên cứu châu Á 2023

1 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu châu Á 2023

Tổng quat

Một kỷ luật rộng mà xét nhiều khía cạnh của văn hóa và lịch sử của nền văn minh châu Á, quá khứ và hiện tại, nghiên cứu châu Á thường đòi hỏi phải có chuyên môn liên quan đến các khu vực hoặc quốc gia với nghiên cứu, và có thể tập trung vào một khu vực cụ thể như văn học, ngôn ngữ, lịch sử, kinh doanh hay chính trị.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu châu Á
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan