Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 12 MBA Các chương trình trong Quản trị marketing 2023

12 MBA Các chương trình trong Quản trị marketing 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Cử nhân Quản trị Marketing là một chương trình danh dự cho sinh viên đại học mà tập trung vào các khía cạnh khác nhau của tiếp thị là một nghề. Tất nhiên chạm vào các vấn đề quản lý liên quan đến kế hoạch tiếp thị và các hoạt động. Nó cũng xây dựng một nền tảng vững chắc về các vấn đề về hành vi người tiêu dùng và nghiên cứu thị trường.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Quản trị marketing
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập