Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 17 MBA Các chương trình trong Quản lý kế hoạch 2023

17 MBA Các chương trình trong Quản lý kế hoạch 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Bằng cử nhân trong quản lý dự án sẽ cho phép sinh viên thực hiện và phối hợp các hệ thống mới và các quá trình trong tổ chức. Điều này là để giúp các tổ chức để tạo ra và quảng bá sản phẩm mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến ​​thức về tài chính dự án, điều phối dự án, quản lý dự án, thống kê và rủi ro.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • MBA
 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý kế hoạch
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (17)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập