Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Các Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh  (MBA) Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống 2023

5 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống 2023

Tổng quat

Chương trình đào tạo thực phẩm và đồ uống nghiên cứu về các đặc điểm của thực phẩm. Các chương trình này cũng giảng dạy về thực phẩm từ đâu tới, thực phẩm và đồ uống được chế biến như thế nào, các mặt hàng này được vận chuyển ra sao, lưu trữ ở đâu, và tiêu thụ như thế nào. 

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập