Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 54 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị 2023

54 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Một mức độ Cử nhân Quản trị, tương tự như các chương trình BBA, dự định sẽ cung cấp một nền giáo dục rộng rãi trong các khu chức năng của một công ty. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị sẽ có kỹ năng quản lý, quyết định kinh doanh khả năng và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu quản trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (54)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập