Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 55 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu marketing 2023

55 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu marketing 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Bằng Cử nhân trong tiếp thị sẽ cung cấp các kiến ​​thức liên quan đến việc phát triển và thúc đẩy một sản phẩm. Sinh viên sẽ có thể hiểu được hành vi của người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường, giá cả và phân phối các sản phẩm và nhiều hơn nữa. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể giữ các chức vụ trong bất kỳ ngành công nghiệp nhằm tạo ra và quảng bá sản phẩm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu marketing
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (55)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập