Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 40 Các Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh  (MBA) Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh trong Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất 2023

40 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh trong Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất 2023

Tổng quat

Nghiên cứu kinh doanh là một lĩnh vực học tập cung cấp kiến thức và kĩ năng cho những người muốn có một nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Việc đào tạo bao gồm các nội dung như tài chính, kế toán, kinh tế, nghiên cứu tổ chức, đạo đức kinh doanh, và marketing.

Giáo dục ở Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất có lợi ích của nó: mặt trời, biển, cát, thu nhập được miễn thuế sau khi tốt nghiệp và một số các trường đại học tốt nhất ở Vịnh region.In Ngoài ra, một số trường đại học được xếp hạng cao ở các quốc gia khác có chi nhánh tại UAE.

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
  • Nghiên cứu kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (40)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập