Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 36 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ 2023

36 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Bậc thầy của chương trình công nghệ sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về cách công nghệ hoạt động ở cấp độ nhỏ nhất của nó. Với một mức độ trong công nghệ, bạn có thể học cách phát triển và cải tiến sản phẩm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu Công nghệ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (36)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập