Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 13 MBA Các chương trình trong Logistic 2023

13 MBA Các chương trình trong Logistic 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Bằng Cử nhân trong hậu cần liên quan đến việc quản lý chuỗi cung ứng. Nó bao gồm các đối tượng mà từ kế toán, kinh tế hậu cần và quản lý. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể làm việc trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả mua, biển, mặt đất hoặc vận chuyển hàng không và quản lý hàng tồn kho.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập