Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 51 MBA Các chương trình trong Kinh doanh quốc tế 2023

51 MBA Các chương trình trong Kinh doanh quốc tế 2023

Tổng quat

Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) là một đại học được cấp cho học viên đã nắm vững những nghiên cứu về kinh doanh. Bằng MBA được coi là một trong những bằng cấp có uy tín và sau khi tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.

Mức độ của một cử nhân kinh doanh quốc tế sẽ giới thiệu sinh viên cho các đối tượng được quan tâm với các doanh nghiệp trong một môi trường quốc tế khác nhau. Chúng bao gồm quản lý, văn hóa và ngôn ngữ nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể chịu trách nhiệm ở các vị trí khác nhau của công ty có một sự hiện diện quốc tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (51)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập