Keystone logo

Bộ lọc

 • Chương trình MBA toàn cầu
 • Nghiên cứu quản trị
 • Nguồn nhân lực
 • Quản lý nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu quản trị (4)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

4 Chương trình MBA toàn cầu Các chương trình trong Quản lý nguồn nhân lực 2024

  Chương trình MBA toàn cầu Các chương trình trong Quản lý nguồn nhân lực

  Lấy bằng về quản lý nguồn nhân lực là rất có ích đối với những người yêu thích điều hành và quản lý nhân viên ở công ty hay tổ chức. Chương trình này đào tạo cho sinh viên về quản lý xung đột, tạo tỷ suất lợi nhuận, quan hệ lao động, và xây dựng các nhóm làm việc.

  Các chuyên gia kinh doanh muốn xây dựng nền giáo dục và kinh nghiệm của họ có thể theo đuổi chương trình Quản trị Kinh doanh toàn cầu. Chương trình bằng cấp này chuẩn bị cho sinh viên các vị trí lãnh đạo trong các công ty đa quốc gia hoặc nỗ lực của doanh nhân và thường bao gồm các cơ hội học tập ở nước ngoài.