Keystone logo

1 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Marketing điều hành 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
  • Marketing điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Marketing điều hành

Tìm hiểu trong quá trình Thạc sĩ Điều hành của bạn trong các nghiên cứu tiếp thị như thế nào để phát triển mạng lưới quốc tế của bạn, tăng cường kiến ​​thức của bạn trong bán hàng và tiếp thị trên cấp độ quốc tế và đưa sự nghiệp của bạn như một nhà lãnh đạo sang bước tiếp theo.