We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing dược phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing dược phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing dược phẩm

Các chương trình tiếp thị dược phẩm chuẩn bị cho các cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh phức tạp của các công ty dược phẩm và trang bị cho người học hiểu biết thấu đáo về khoa học đằng sau thuốc. Sinh viên có thể nghiên cứu về sinh lý học, hóa học và dược lý đồng thời tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh trong ngành chăm sóc sức khỏe.