Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 101 MBA Các chương trình trong Marketing 2023

101 MBA Các chương trình trong Marketing 2023

Tổng quat

Các chương trình marketing có thể cung cấp cho sinh viên các kĩ năng và kiến thức cụ thể liên quan tới việc xác định khách hàng mục tiêu, tạo ra các chiến lược định giá, phát triển dịch vụ và sản phẩm và việc tiến hành các phương pháp quảng cáo để đến được với các khách hàng phù hợp.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (101)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập