Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Kinh tế tài chính 2023

1 MBA Các chương trình trong Kinh tế tài chính 2023

Tổng quat

kinh tế tài chính tập trung vào các nguyên tắc đằng sau quyết định tài chính của cá nhân và công ty. Khi giảng dạy như một môn học, nghiên cứu kinh tế tài chính có thể chuẩn bị cho sinh viên một nghề nghiệp trong các dịch vụ tài chính như các nhà quản lý quỹ đầu tư, môi giới chứng khoán hoặc cán bộ bảo hiểm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Kinh tế tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan