Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 MBA Các chương trình trong Kinh doanh thực phẩm và đồ uống 2023/2024

4 MBA Các chương trình trong Kinh doanh thực phẩm và đồ uống 2023/2024

Tổng quat

Chương trình thực phẩm và đồ uống có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên các thành phần học thuật để xây dựng một công ty thành công bằng cách sử dụng các phương pháp quản lý kinh doanh. Với thước đo về sự đổi mới, học sinh có thể tìm hiểu cách thức hoạt động của một doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, dù ở quy mô công ty hay công ty mới thành lập.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập