Keystone logo

5 MBA Các chương trình trong Thời trang Kinh doanh thời trang 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thời trang
  • Kinh doanh thời trang
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thời trang (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Thời trang Kinh doanh thời trang

Merchandising là một khía cạnh của tiếp thị và kinh doanh mà đề với sản xuất và bán sản phẩm. Một sinh viên tham gia một chương trình trong chủ đề này có thể tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng, kế toán tài chính và mua chu kỳ.