Keystone logo

3 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Kinh doanh thực phẩm và đồ uống Kinh doanh Rượu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh Rượu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Kinh doanh thực phẩm và đồ uống Kinh doanh Rượu

Nghiên cứu về các chủ đề kinh doanh rượu vang có thể giúp học sinh học được tất cả về cách thức làm rượu, chế biến, phân phối, bán và phục vụ rượu. Các chủ đề nghiên cứu có thể bao gồm lý thuyết kinh doanh, quản lý vườn nho, tiếp thị, hậu cần, và thậm chí cả việc đánh giá rượu.