Keystone logo

7 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh nông sản 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh nông sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh nông sản

Sinh viên muốn làm việc trong lĩnh vực quản lý hoặc quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp có thể xem xét hoàn thành chương trình KDNN. Các chương trình này cung cấp các khóa học kinh doanh được thiết kế đặc biệt để liên quan đến ngành công nghiệp nông nghiệp.