Keystone logo

3 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh quốc tế Kinh doanh ở Châu Âu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh quốc tế
  • Kinh doanh ở Châu Âu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh quốc tế Kinh doanh ở Châu Âu

Các nghiên cứu của doanh nghiệp châu Âu chuẩn bị học sinh để thực hiện và quản lý các doanh nghiệp trên cấp độ quốc tế. Cùng với việc phát triển kỹ năng quản lý và học tập cơ bản kinh doanh, sinh viên có thể được đắm mình trong các công ty nước ngoài để tìm hiểu về nền văn hóa và ngôn ngữ.