Keystone logo

2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin Khoa học thông tin 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Hệ thống Thông tin
  • Khoa học thông tin
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin Khoa học thông tin

Hầu hết các chương trình tin học được kết hợp với các phòng ban kỹ thuật hoặc khoa học máy tính và chia sẻ nhiều cùng một foci. Cụ thể hơn, kỷ luật này thường liên quan đến các vấn đề kỹ thuật và đạo đức xung quanh việc lưu trữ, truy xuất và thao tác dữ liệu.