Keystone logo

2 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Năng lượng Khoa học năng lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Khoa học năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Năng lượng Khoa học năng lượng

Sinh viên theo học các lớp trong khoa học năng lượng được giới thiệu với một loạt các chủ đề công nghệ và môi trường, tùy thuộc vào chương trình. Đây có thể bao gồm khí hậu và không khí, hệ thống năng lượng tái tạo, geo-năng lượng, năng lượng và sử dụng đất đai, nhiên liệu sinh học và công nghệ đốt.